Rutgers Skolportal

Rutgers Skolportal

Skolportal för fysik

En portal för klasserna 73, 85, 92
Denna är för fysik och teknik

Prov Värme/klimat och tryck

Fysik klass 73Posted by Rutger Mon, September 11, 2017 20:24:33


Prov tors 9 nov om värme/klimat och tryck Kap 3 och 6


Se bifogad fil för mer uppgifterUppgifter hemstudiedagen NE Fysik kap 6.
Läs och gör uppgifter/Lycka till
v 42 Läxa till torsdag lärobok s 42 - 45?
Vad är värme. Vilka tre faser finns det för olika material?

Vi ska även fortsätta att pröva vårt digitala läromedel. Alla ska ha med sin dator.Prov i astronomi torsdag v 37 21 sept. Kap1 plus anteckningar. Vad vi gjort på labbarna innefattas också; tyngdkraft, friktion och densitet.

Vad du ska kunna sedan mellanstadiet.Läxa till onsdag 13 sept. Anteckningarna om universum. Galax, nebulosa, röd jätte, supernova, Big bang osv och kretsloppet i universum.

Titta på sammanställning om solsystemet:

Sammanställningen om universum:Glöm inte antal stjärnor i Vintergatan och hur de fördelas på centrum och armarna.Universums grundämnen arbetsblad.

Astronomifrågor